Procediment

Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents.

Dades generals


Denominación

Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Obtenció de l'import de cobrament per part dels obligats a l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 591

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació

Formularis

Model 591 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 15/2012, de 27 diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética