Procediment

Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió de dispositius mòbils

Dades generals


Denominación

Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió de dispositius mòbils

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Servici per a rebre avisos informatius de l'Agència Tributària, prèvia comunicació d'un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Subscripció al servici d'avisos (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015). Artículo 41.