Procediment

Model 993. Control de deduccions autonòmiques.

Dades generals

Denominación

Model 993. Control de deduccions autonòmiques.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Control de certes deduccions autonòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtic/Editran

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Acuerdos de la Administración Tributaria del Estado con las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el marco de las reuniones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria