Procediment

Model 993. Control de deduccions autonòmiques.

Dades generals


Denominación

Model 993. Control de deduccions autonòmiques.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Control de certes deduccions autonòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic/Editran

Fases del procediment/servei

Inici

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Acuerdos de la Administración Tributaria del Estado con las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el marco de las reuniones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria