Procediment

Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles (model 991)

Dades generals

Denominación

Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles (model 991)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a presentar la Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles (model 991).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015)