Procediment

Assignació de NIF

Dades generals


Denominación

Assignació de NIF

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Agilitar els tràmits necessaris per a l'assignació del NIF a les persones i entitats no residents a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger, sense haver-se de desplaçar a les oficines de l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la solicitud y asignación telemática del número de identificación fiscal a los tipos "L", "M" y "N" en las Oficinas Consulares de España en el extranjero, y de colaboración entre ambos organismos. (BOE 9-noviembre-2013)