Procediment

Declaració de la informació ETR/DAC3

Dades generals

Denominación

Declaració de la informació ETR/DAC3

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració de la informació ETR (Exchange of Tax Rulings)/DAC (Directives on Administrative Cooperation). Es referix a l'intercanvi d'informació transfronterera sobre els denominats "Tax Rulings" (resolucions fiscals sobre acords previs i consultes vinculants), facilitada per les hisendes forals i la Direcció General de Tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  • Servici web.

Documentació

Documentació facilitada per les hisendes forals i la Direcció General de Tributs

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Presentació (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Directiva (UE) 2015/2376, del Consejo de 8 de diciembre