Procediment

Formulari acord extrajudicial de pagaments (notaris, registradors i cambres oficials).

Dades generals


Denominación

Formulari d'acord extrajudicial de pagaments (notaris, registradors i cambres oficials).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tràmit establert perquè els notaris, registradors i cambres oficials comuniquen el nomenament del mitjancer concursal en el procediment de l'acord extrajudicial de pagaments

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

S'inicia mitjançant l'ompliment del formulari. Hi ha la possibilitat de modificar les dades comunicades i imprimir l'acusament de recepció de la presentació. Finalitza amb l'enviament del formulari.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 28-09-2013)

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la Sede Electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-12-2009)

Normativa Básica

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 28 - septiembre - 2013)

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE 28 - febrero - 2015)