Procediment

Subministrament d'informació de pagaments pressupostaris d'altres Administracions Públiques.

Dades generals


Denominación

Subministrament d'informació de pagaments pressupostaris d'altres Administracions Públiques.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació i consulta dels fitxers amb informació sobre els pagaments pressupostaris efectuats per altres Administracions Públiques a ciutadans i empreses.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No hi ha fases especifiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

No hay