Procediment

Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'altres administracions públiques

Dades generals

Denominación

Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'altres administracions públiques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació i consulta dels fitxers amb informació sobre els pagaments pressupostaris efectuats per altres Administracions Públiques a ciutadans i empreses.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No hi ha fases especifiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

No hay