Procediment

Sol·licitud de remesa de les hisendes forals a l'AEAT

Dades generals

Denominación

Sol·licitud de remesa de les hisendes forals a l'AEAT

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Gestió de les sol·licituds de remeses de possibles ingressos efectuats indegudament a l'AEAT rebudes de les hisendes forals del País Basc i Navarra.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Documentació presentada per l'interessat, inclosa en la remesa corresponent

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE, 24-mayo-2002

Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 27-diciembre-1990)