Procediment

Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes (model 980)

Dades generals

Denominación

Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes (model 980)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les presentacions dels fitxers relatius a les declaracions del model 980 d'informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Acuerdos de la Administración Tributaria del Estado con las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el marco de las reuniones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria