Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen