Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Magatzem de depòsit temporal.