Procediment

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels Impostos Especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques