Procediment

II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels Impostos Especials sobre Hidrocarburs