Procediment

II. EE. Subministrament de productes exempts en el marc de relacions internacionals