Procediment

II. EE. Autorització. Prestació de garantia global