Procediment

II. EE. Autorització. Dispensa d'expedició de document d'acompanyament en circulació de productes per canonades fixes