Procediment

Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les oficines gestores d'Impostos Especials