Procediment

Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada.