Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Exempció de l'Impost sobre Societats