Procediment

Consulta empresaris en estimació objectiva, a l'efecte de practicar retenció.