Procediment

Condonació d'interessos, recàrrecs i sancions (pensions estrangeres).