Procediment

Cita prèvia.

Si és un particular, seleccione l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

Si és un col·laborador social, accedisca a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en estos mateixos enllaços

Tràmits

  • Sol·licitud de cita prèviaAjuda
  • Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socialsAjuda
  • Si ha rebut una comunicació de l'Agència Tributària en què s'advertix que ha de sol·licitar cita prèvia, una vegada introduït el NIF, els dos cognoms i el nom, polse "Accedir" i seleccione l'opció "Cita prèvia per a atendre una comunicació o notificació".

    En cas contrari, després d'introduir el NIF, els dos cognoms i el nom, polse "Accedir" i seleccione l'opció "Altres cites. Selecció de procediment /Servici"