Procediment

Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i les entitats gestores de la Seguretat Social i Mutualitats.

Tràmits

  • Les característiques específiques d'esta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica.