Procediment

Model 199. Declaració Informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit.