Procediment

Model 294. Declaració Informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions.