Procediment

Model 345. Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, Plans de Previsió Assegurats, Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual partícips i aportacions.