Procediment

Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva)