Procediment

Control de la presentació de declaracions informatives.