Procediment

IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats.