Procediment

Comprovació del cens de grups de societats.