Procediment

Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT.