Procediment

Subministrament d'informació de pagaments pressupostaris d'altres Administracions Públiques.