Procediment

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.